ಜೂನ್ 18, 2020

ಅಪ್ಪ

ಅಪ್ಪ
ಎಲ್ಲಪ್ಪ...

ಅಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ಸೂರ್ಯ
ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೂಡಿಹನು
ಕತ್ತಲು ಕರಗಿಸಿ
ಬೆಳಕು ಅರಳಿಸಿಹನು...

ಹಾಗೆ
ನನ್ನ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಿ
ಮತ್ತೆ ಮೂಡಬೇಕಲ್ಲ !

ಅಪ್ಪ
ಬಾರಪ್ಪ !
ಕತ್ತಲು ಬೇಸತ್ತಿದೆ
ಬೆತ್ತಲಾಗಿ,
ತೊಡಿಸು ಬಾ ಬೆಳಕು.
ನಿದ್ದೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮಲಗಿರುವೆ,
ಎಬ್ಬಿಸು ಬಾ ಕರೆದು
ಮಗನೇ....!

ಅಪ್ಪ‌
ಎಲ್ಲಪ್ಪ !

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ