ಜನವರಿ 30, 2011

ಓ ಇನಿಯಾ...

ಕತ್ತಲೆಯ ದಾರಿಯನ್ನು
ಹಿತ್ತಲ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡುವ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ
ರೆಪ್ಪೆಗಳೇಕಿವೆ ಎನ್ನುವ ಬೇಸರ !
ಯಾವಾಗ ಬರುವನೋ ಇನಿಯ….
ಕೈ ಹಿಡಿದು ಬರಸೆಳೆದು
ಅಪ್ಪಿ ಮುದ್ದಾಡಿ ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆ ಬೇಡವೆಂದರೂ ಕೊಟ್ಟ !
ಅದನ್ನೀಗ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆ ಹಂಚುಕೊಳ್ಳೋಣವೆಂದರೆ
ಯಾವಾಗ ಬರುವನೋ ಇನಿಯ….
ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕನಸು ಬಿತ್ತಿ, ತುಟಿ ಮೇಲೆ ಜೇನು ಸುರಿಸಿ
ಸಿಹಿಯ ಆರಲು ಬಿಡದೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಡಿಸಿ
ನಾ ದುಂಬಿ, ನೀ ಮಕರಂದವೆಂದು ಹೇಳಿ ಹೋದ
ಯಾವಾಗ ಬರುವನೋ ಇನಿಯ….
ಹೃದಯದ ಬದಿಗೀಗ ಕಡ್ಡಿ ಗೀರಿಟ್ಟರೂ
ಅವನಪ್ಪುಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಂತೆ ಬಿಸಿಯ ಅನುಭವಿಸಿ
ಕಾಯುತಿವೆ ಕಣ್ಣು ದೂರದ ದಾರಿಯಲಿ ನೆರಳನೊಂದು
ಅದು ಇನಿಯನದಾಗಿರಲಿ ಎಂದು….

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ